Pomożemy Ci w znalezieniu kompetentnego pracownika na odpowiednie stanowisko np. Ecommerce Managera, Dyrektora Ecommerce, Front-end Developera, Beck-end Developera, Marketing Managera czy pracownika magazynu. 

Wspólnie stworzymy treść ogłoszenia o pracę i umieścimy ją w odpowiednich kanałach. Wszystkie zgłoszenia kandydatów przejdą naszą weryfikację merytoryczną zakładanych kompetencji. Przeprowadzimy serię rozmów rekrutacyjnych oraz przygotujemy zadania sprawdzające kompetencje. Na podstawie wniosków, wydamy nasze rekomendacje.